1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ – Велико Търново провериха осем сигнала за замърсяване на околната среда, постъпили в инспекцията на „зеления телефон“ и на електронната поща през месец ноември. След извършени проверки се установи, че 6 от тях са основателни, 2 са неоснователни.

За образувани нерегламентирани сметища в Кметство Столът, община Севлиево и в с. Лесичери, община Павликени са издадени предписания за тяхното почистване.

Екип на инспекцията, съвместно с експерти на Община Габрово провериха сигнал за нерегламентирано замърсяване на имот, граничещ с фирма „Габинвест“ ЕООД, гр. Габрово. При проверка на място се установи, че в частен имот са изсипани земни маси зa изравняване на терена, генерирани при реализацията на водния цикъл на Габрово. Контролът по насипването на терена е в компетенциите на Общината. Не е констатирано замърсяване със строителни и битови отпадъци.

След проверка на РИОСВ е преустановено изливане на бракувани безалкохолни напитки на площадка след гр. Килифарево, тир паркинг в местността Малката Косатка.

Сигнал за разлив на машинно масло в района на последната автобусна спирка по пътя Велико Търново – Шемшево провериха експерти на РИОСВ и Община Велико Търново. При огледа на посоченото място не се установи разлив на масла, а заблатяване. Общината ще предприеме мерки за отводняване на района.

След предписание на РИОСВ, „ВиК-Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново извърши ремонт и преустанови изтичането на битови отпадъчни води под ж.п моста в кв. „Калтинец“, гр. Г. Оряховица. 

Акт за административно нарушение по реда на Закона за управление на отпадъците ще бъде съставен на „Купро-94“ ООД, гр. Г. Оряховица за съхранение на собствена бетонирана площадка на стари варели и бидони с бои и лакове от дейността на дружеството по неподходящ начин. Констатациите са направени след проверка по сигнал на гражданин, съвместно с други институции, в двора на бившето БКС в града.

Проверка на „Олива“ АД, гр. Кнежа в Полски Тръмбеш по сигнал за отделяне на прах от производствен цех установи, че на всяка машина е монтирано специално съоръжение, което не допуска разпространението на прах вътре и извън територията на площадката.

От началото на годината до края на месец ноември в РИОСВ са постъпили общо 59 сигнала, като 38 от тях са основателни. Най-много сигнали са подадени от жителите на община Велико Търново – 15, от община Горна Оряховица – 14, Габрово – 7. Най-голям брой  са за замърсяване на въздуха и неприятни миризми, образувани нерегламентирани сметища, изливане на отпадъчни води  и мъртва риба. Веднага са предприемани необходимите действия от РИОСВ за преустановяване на нарушенията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания