1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Общо 36 проекта от Великотърновска и Габровска област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2014. Средствата ще бъдат използвани за създаване на зони за отдих, детски площадки и учебни стаи на открито.

 

В кампанията са подадени 1368 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 206 проекта за територията на цялата страна.

До 10 000 лв. ще получат 11 общински и кметски проекта на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. Община Стражица – за създаване на зона за отдих в с. Асеново
 2. Община Стражица – за създаване на зона за отдих в с. Камен
 3. Кметство с. Писарево, общ. Горна Оряховица
 4. Кметство с. Янтра, общ. Горна Оряховица
 5. Община Велико Търново – за разширяване и модернизация на детска площадка в централния парк на гр. Дебелец
 6. Кметство с. Патреш, общ. Павликени – за възобновяване на зона за отдих в центъра на селото
 7. Кметство с. Морава, общ. Свищов – парк-мечта
 8. Община Дряново – създаване на зона за отдих до моста на Кольо Фичето в гр. Дряново
 9. Община Габрово – за създаване на зона за отдих и детска площадка в с. Драгановци
 10. Община Габрово – за създаване на спортна и детска площадка в с. Яворец
 11. Община Полски Тръмбеш – за възстановяване на детска площадка в града

В кампанията са подадени 846 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 159 проекта за територията на цялата страна.

До 5000 лв. ще получат 18 училища на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. ПУ „Иван Вазов“, с. Ново село, общ. Велико Търново
 2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раданово, общ. П. Тръмбеш
 3. ОУ „Хр. Ботев“, с. Горско ново село, общ. Златарица
 4. СОУ „В. Левски“, гр. Севлиево
 5. НГПИ Тревненска школа, гр. Трявна
 6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Петко Каравелово, Полски Тръмбеш
 7. СОУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново
 8. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градница, общ. Севлиево
 9. ПГТ „Д-р В. Берон“, гр. Велико Търново
 10. ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево, общ. Горна Оряховица
 11. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Морава, общ. Свищов
 12. ДК „Йордан Йовков“, гр. Севлиево
 13. ОУ „Ем. Станев“, с. Ряховците, общ. Севлиево
 14. ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец
 15. ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов
 16. ПМГ „В. Друмев“, гр. Велико Търново
 17. ОУ „В. Левски“, с. Върбица, общ. Горна Оряховица

В кампанията са подадени 838 проекта от детски градини, от които са финансирани 147 проекта за територията на цялата страна.

До 5000 лв. ще получат 8 (осем) детски градини на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. ЦДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица
 2. ЦДГ „Щастливо детство“, с. Ряховците, общ. Севлиево
 3. ЦДГ „Незабравка“, с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
 4. ЦДГ „Осми март“, гр. Плачковци, общ. Трявна
 5. ЦДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, общ. Севлиево
 6. ЦДГ Дора Габе“, с. Градница, общ. Севлиево
 7. ЦДГ „Явор“, гр. Габрово
 8. ЦДГ, с. Караисен, общ. Павликени

 

Целият текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страниците на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

Language:
 • Български
 • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015