1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Резултатите от направения анализ за качеството на водата показват, че няма химическо замърсяване или недостиг на кислород, които могат да бъдат причина за рибния замор. Не съществуват и източници на заустване на отпадъчни води в старото корито на р. Янтра при с. Куцина.

Проверка по сигнал за измряла риба в старото корито на р. Янтра при село Куцина извършиха днес, 24 август експертите на РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).  

Огледът установи наличие на измрели риби на 2-3 места локално по протежение на старото, безотточно корито на реката. На място са измерени показателите: рН – 8,83; разтворен кислород – 10,5 мг/л,  наситеност с кислород – 122,69 %   и електропроводимост – 1150 µs/см. Резултатите от направения анализ за качеството на водата показват, че няма химическо замърсяване или недостиг на кислород, които могат да бъдат причина за рибния замор. По информация на кмета на селото през нощта на 20 срещу 21 август неизвестни лица са приложили нерегламентирани методи за улов на риба.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания