1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Една от най-ниските числености на водолюбиви птици по време на среднозимните преброявания в региона са установени при наблюденията в периода 11 – 14 януари.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, ДНП „Централен Балкан“ и доброволци от Българско дружество за защита на птиците, извършиха наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на реките Росица (участък гр. Бяла Черква – с. Ресен) и Янтра (участък с. Драганово – гр. Долна Оряховица), на рибарниците край с. Хаджидимитрово, общ. Свищов.

Във всички ежегодно обхождани водоеми, птиците са значително по-малко. Изключение правят рибарниците край с. Хаджидимитрово, които за разлика от други години, не са замръзнали. За всички посетени водоеми са установени общо 1172 от 17 вида водолюбиви птици. За сравнение през 2016 г.  данните са за 5050 индивида от 18 вида, 2014 г. – 1264 екземпляра от 14  вида.

От редовно зимуващите в региона видове при почти всички е регистрирана по-ниска численост: голям гмурец – 4, ням лебед – 10, голям корморан – 62, зеленоглава патица – 660, лиска 161, речна чайка – 1. Със сравнително характерната за региона численост са видовете: малък гмурец – 75, голяма бяла чапла – 9, сива чапла – 19, зимно бърне – 10, голям горски водобегач – 1.

По време на преброяването са наблюдавани по-редки и застрашени видове като кафявоглава потапница – 6, малък нирец – 2, сива патица – 48. За първи път в региона, край яз. „Йовковци“ са наблюдавани 3 птици от вида малка чайка. Този вид зимува в България основно по Черноморското крайбрежие и присъствието му тук е инцидентно. В същия язовир отново са регистрирани морски орел и бял ангъч, който се оказа един от най-многобройните зимуващи видове – с ято, наброяващо 100 птици.

По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, нито са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда ежегодно в средата на януари под егидата на Wetlands International в цяла Европа. То е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България. В преброяването участват експерти от структурите на МОСВ, парковите дирекции и неправителствени организации. Целта е да се установи числеността, видовият състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания