1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

2 февруари е обявен за Световен ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

На територията на РИОСВ – Велико Търново са разположени Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово – две потенциални Рамсарски места и влажни зони с национално значение, съгласно Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България – 2013-2022. Двата обекта са обявени за защитени зони за опазване на дивите птици и са част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

РИОСВ Велико Търново предприема действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на тези влажни зони. Териториите са детайлно проучени, като е събрана, обобщена и анализирана актуална информация за видовете птици, популациите и местообитанията им, предмет на опазване. Изготвена е оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита, определени са ключови видове за управление. Създадените приложения на информационната система INCOLAB позволяват на гражданите да подават сигнали при нарушения в защитените зони чрез мобилно приложение в Google Play и публичен портал на сайта на инспекцията, както и на експертите да работят на терен и да управляват базата данни. Заснет е документален филм „Полет над дома“, който представя тези интересни европейски територии.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015