1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

В конкурса могат да участват общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Краен срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 17 февруари 2017 г. – за учебни заведения и 2 март 2017 г. – за общини и кметства.

Високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И за  тях е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд.

Няма да бъдат класирани проекти на заявители, получили финансиране от Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г. През посочените две години на територията на РИОСВ – Велико Търново са реализирани общо 64 проекта на обща стойност 480 000 лв.

Условия за участие – общини и кметства

Условия за участие – учебни заведения

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания