1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Срокът  за подаване на документи за участие е до 20 септември 2013 г.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ на МОСВ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Поканата за конкурса и формуляра за участие може да намерите на сайта на министерството – http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2126

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015