1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На „зеления” телефон на РИОСВ – Велико Търново е подаден сигнал от еколога на oбщина Полски Тръмбеш за намерена птица в безпомощно състояние на централния площад на града. Експерти от инспекцията извършиха проверка и установиха, че птицата е от вида Малък ястреб (Accipiter nisus) със счупено крило и невъзможност да лети. Птицата бе транспортирана в инспекцията  и  изпратена в Спасителния център в Стара Загора .

Малкият ястреб е включен в Червената книга на България като застрашен вид.  Разпространен е в цялата страна – с най-висока численост в планините и предпланините, по-рядък е в равнините и низините. Ловува дребни птици като домашно врабче, скорец и др.

           

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания