1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Изтича срокът, в който кметовете на общини трябва да извършат оглед на реките в населените места и при констатиране на нерегламентирани сметища или замърсявания от битови и строителни отпадъци да организират почистването им. Срокът изтича на 22 март и е определен в предписание на РИОСВ – Велико Търново, изпратено до общините. То задължава кметовете да предприемат постоянни мерки за недопускане на нови или повторни замърсявания на почистените площи.

Предписанията са в изпълнение на разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, което тя даде на директорите на регионалните инспекции за извършване на проверки за нерегламентирани замърсявания на речните легла.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново ще проверят изпълнението на предписанията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни мерки. По разпореждане на министъра съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва във възможно най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания