1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Красив екземпляр от вида Бухал (Bubo bubo) бе спасен от експерти на РИОСВ – Велико Търново след сигнал на гражданин. Птицата била намерена в безпомощно състояние в землището на с. Присово, община Велико Търново. Експертите установиха, че бухалът е с видима стара травма на лявото крило, прави безуспешни опити за полет. Птицата е транспортирана за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. При прегледа там е установено, че става въпрос за  счупване на лакътната и лъчевата кост на крилото, получено евентуално при удар.

Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, срещана в нашата страна. Тя е защитен животински вид от Закона за биологичното разнообразие и е включена в категория „застрашен“ в Червената книга на Р България. Обитава труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. Най-голяма заплаха за вида е бракониерския отстрел, безпокойството и отравяне с жертви (мишевидни гризачи), третирани с препарати.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания