1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От началото на годината до момента, експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили планови проверки на 434 обекта от Великотърновска и Габровска области. Само за деветмесечието на 2014 г. са проверени повече обекта (434 броя) в сравнение с цялата 2013 г.(392 обекта) и 2012 г.( 404 обекта).

Планираните обекти за контрол през 2014 г. са 596 броя, спрямо 401 обекта за 2013 г. и 419 обекта за 2012 г. Увеличаването на броя на планираните обекти за проверка през 2014 г. с близо 50 % спрямо 2013 г. потвърждава основната цел на екипа на РИОСВ – Велико Търново да постигне привеждане на все повече обекти в региона в съответствие с изискванията на екологичното законодателство с цел опазване на околната среда.

До края на септември 2014 г. са съставени 30 акта за установяване на административни нарушения, спрямо 25 акта за цялата 2013 г. и 34 акта за 2012 г.

Издадените наказателни постановления за периода са 23 броя спрямо 25 за цялата 2013 и 34 за цялата 2012 г.

Събраните суми от наложени глоби и санкции за деветмесечието са 378 077,30 лв., което също надвишава събраните суми за цялата 2013 г. (338 486,79 лв.)  и цялата 2012 г. (118 763,19 лв.).   

Публикуваните данни са обществено достъпни на интернет страницата на РИОСВ и МОСВ.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания