1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Считано от 21 декември 2013 г. Елин Андреев е назначен за директор на РИОСВ-Велико Търново, след спечелен конкурс, проведен от Министерство на околната среда и водите.

На 27 декември 2013 г. г-н Андреев се срещна със служителите на инспекцията. Той пожела съвместна ползотворна работа за осъществяване на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.

Работа при нас
Language
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания