1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес на „зеления телефон“ в РИОСВ – Велико Търново е получен сигнал от жител на Златарица за намерена птица в безпомощно състояние. При своевременната проверка на място от служители на инспекцията се установи, че птицата е от вида Горска улулица (Strix aluco), без видими травми, но при приближаване не прави опит за полет. Изпратена е за лечение и последващи грижи в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.

Горската улулица е птица от семейство Совови, средно голяма по размер. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места. Тя е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания