1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с получен сигнал на 28.08.2013 г. в 10.00 часа за умряла риба в р. Янтра при бента преди Царевец, експерти на РИОСВ, съвместно с Регионалната лаборатория – Велико Търново при ИАОС, незабавно извършиха проверка на място.

При огледа на реката в участъка от моста за ЖП гарата до бента преди Царевец се установи наличие на отделни екземпляри риби от различни видове и размери.

Направените измервания показаха ниско съдържание на разтворен кислород във водата и нормални стойности на показателя рН. Не се установи химическо замърсяване на водата от промишлени източници и вероятната причина за замора е изтичането на непречистени отпадъчни води през преливника на градския колектор „Мармарлийско дере“ в  района на южния пътен възел след проливния дъжд вечерта на 27.08.2013 г. Постъпването на голямо количество органика в реката в този участък води до бързо изчерпване на разтворения кислород и е предпоставка за измиране на рибата.

По същата причина и  в същия участък на реката беше констатирания замор на риба на 31.07.2013 г. След предварителен технически оглед и инспекция на канализационните съоръжения, специалистите на „ВиК Йовковци“ ООД са констатирали затлачване на аварийна шахта, след преливник на колектор „Мармарлийско дере“, като най-вероятната причина за това са строителните дейности по водния цикъл на град Велико Търново.

В момента „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е в процес на сключване на договор със специализирана фирма, която да извърши почистване на затлачените тръби и съоръжения, в резултат на което градския колектор към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде отпушен и изтичането на непречистени отпадъчни води в р. Янтра при пиково натоварване на канализацията и при дъжд ще бъде преустановено.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания