1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

25 проверки по поречието на реките Росица, Янтра, Белица, Раховец, Негованка, Джулюнска, Стара река, Голяма река, Елийска,Бара,Видима, Боазка,Тревненска, Дряновска,Костелска, Еленска,Каменица и Златаришка извършиха експертите на инспекцията. Те установиха, че дадените на кметовете на общините на територията на РИОСВ – Велико Търново предписания се изпълняват в срок. Изключение прави община Севлиево. При проверката на речните легла и прилежащите територии на реките Видима и Боазка се установи, че предписанието не е изпълнено. Констатирани са няколко сметища от битови отпадъци по скатовете на реките и прилежащите им територии. Предстои връчването на акт за установяване на административно нарушение на кмета на с. Градница. Общинска администрация в Севлиево е информирала РИОСВ с писмо от 20 април, че нередностите са отстранени.

По останалите поречия не е установено замърсяване с битови и строителни отпадъци, не са констатирани нерегламентирани сметища. Повечето речни легла и прилежащи територии на реки и дерета, преминаващи през територията на инспекцията, са затлачени от паднали дървета, наноси и от саморасла растителност.

При проверките е установено, че в община Велико Търново са почистени битовите отпадъци около двата моста нарека Негованка. В община Лясковец са отстранени замърсяванията в участъци от река Джулюнска. В Свищовско е организирано почистване по поречието на река Бара, преминаваща през село Морава, на дерета в регулацията на село Царевец и  на дере в регулацията на Хаджидимитрово. Община Габрово е извършила почистване на замърсени участъци от река Янтра, преминаваща през града. 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания