1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Сигнал от кмета на община Свищов за нерегламентирано депониране на територията на Западната индустриална зона в Свищов на опасни отпадъци (шлака), отделящи неприятна миризма, беше получен тази сутрин.

От извършената проверка на място, съвместно с представители на община Свищов и РУ на МВР, беше констатирано наличие на шлака на посочения терен. По информация на превозвача, количеството е около 111 т. и е депонирано в периода 25 октомври – 1 ноември т. г. От представените документи е установен вида и произхода на отпадъка – шлаки от първи и втори етап от производството на „Монбат рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана. Установен е и купувачът на отпадъка – „Еко трейдинг къмпани“ ООД, София.

На дружеството-купувач ще бъде издадено предписание за почистване на терена и ще бъде наложена имуществена санкция по реда на Закона за управление на отпадъците за изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешени за това места, която е в размер от 10 000 лв. до 50 000 лв.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания