1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ-Велико Търново започнаха проверки за изпълнението на проекти, получили финансиране в конкурса „Обичам природата – и аз участвам” 2016, който се провежда в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“. Те се изпълняват от общини и кметства, детски градини и училища. Финансирането е до 10 000 лв. за местните власти и до 5 000 лв. – за учебните заведения.

Проверени са четирите проекта на Община Габрово – за изграждане на спортна площадка и кът за отдих в с. Стоевци, за облагородяване на детски площадки и изграждане на кътове за отдих в с. Балани и на ул. „Радост“ в Габрово, за изграждане на зона за спорт в междублоков терен на ул. „Видима“ в града. Монтирани са беседки, пейки и кошчета, уреди за спорт на открито. Дейностите са изпълнени по най-добрия начин, в указания срок. Проверени са проектите на две училища в Габрово – Национална Априловска гимназия, която е облагородила двора си, а ПТГ „Д-р Н. Василиади“ е закупила и монтирала фитнес уреди за спорт на открито.

Прието е изпълнението на проекти в общините Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Павликени. Кметство с. Раданово отчита проект на ЦДГ „Първи юни“ с подмяна на детските уреди в двора, поставяне на кошове за отпадъци и озеленяване. Община Горна Оряховица е организирала изпълнението на проекти в селата Стрелец и Горен Горски Тръмбеш – монтирани са беседки, пейки, кошчета, детски съоръжения, извършено е залесяване. С доброволен труд са почистени замърсени площи, засадени са храсти и фиданки. ЦДГ „Слънчице“ от с. Върбица е изразходила средствата по проекта за цветна ограда, детски маси и пейки, кошчета за отпадъци и учебни материали и пособия. ЦДГ „Райна Княгиня“ в с. Недaн е закупила детски съоръжения, пейки, растителност за алпинеум и учебни пособия.

Срокът за изпълнение на дейностите по финансираните проекти е 30 октомври – за училища и детски градини и 30 ноември – за общини и кметства. Проверките на РИОСВ – Велико Търново продължават.

Общо 31 проекта на 15 общини и кметства, 6 училища и 10 детски градини от Великотърновска и Габровска област получиха финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2016.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания