1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново извършват незабавни проверки на сигнали за неприятни миризми на оборска тор в района на община Велико Търново и региона. Направени са проверки и огледи на обекти и терени в близко разположените до Велико Търново населени места. Обходени са землищата на селата Беляковец, Леденик, Шемшево, Поликраище и др. В Беляковец, Леденик и Шемшево не са констатирани източници на миризми от животновъдни обекти или нерегламентирано изхвърлена оборска тор и птичи фекалии. В землището на село Поликраище върху земеделските земи се извършва масово наторяване на всички земеделски земи. Поради отдалечеността на населеното място, това не би могло да се счете като причина за миризми на фекалии във Велико Търново.

Тъй като в този период земеделските производители са в кампания на прибиране на реколтата и при освобождаване на земеделските земи се извършват агротехнически мероприятия – оран и съпътстващо наторяване с органични торове (оборска тор), вероятната причина и източник за периодично появяващите се миризми са тези мероприятия.

В тази връзка РИОСВ – Велико Търново съобщава на заинтересованите, че всички дейности, свързани с извършване на агротехнически мероприятия от земеделските производители, включително внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията, и в съответствие с подзаконовите му нормативни разпоредби, се контролират от Министерство на земеделието и храните и неговите регионални структури.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания