1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Лекар от Ветеринарна клиника – Горна Оряховица сигнализира експертите на РИОСВ – Велико Търново за пострадал малък ястреб. Птицата е намерена от деца в централната градска част на Горна Оряховица е предадена в лечебницата.  Краката ѝ са неподвижни, но не са забелязани открити рани. Ястребът е изпратен за лечение и рехабилитация в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.

Това е първият случай на пострадала птица за тази година, за който е уведомена регионалната инспекция.

През 2015 г. по сигнали на граждани за птици в безпомощно състояние са извършени 10 проверки основно в общините Горна Оряховица (4) и Полски Тръмбеш, (2) и в населени места в общините Велико Търново, Лясковец, Свищов и Севлиево. Седем от птиците са изпратени за лечение в Спасителен център в Стара Загора – горска улулица, три бели щъркела, малка бяла чапла, белоопашат мишелов и обикновен мишелов. Един бял щъркел е изпратен в Зоокът Павликени, един щъркел е върнат в гнездото му, а един щъркел не е намерен на посоченото място.

Всички посочени видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Според него хората, които намерят защитен вид трябва да уведомят най-близката Регионална инспекция по околна среда и води. По преценка на експертите и в зависимост от състоянието на екземпляра, той се пуска на свобода в подходящ район; изпраща се за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина; предоставя се на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки; оставя се на мястото, където е намерен.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания