1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ –Велико  Търново извършиха  незабавна проверка  след подаден сигнал тази сутрин за умряла риба в река Янтра, при моста на село Драганово, община Горна Оряховица. В проверката участваха  и представители на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“- Велико Търново и кмета на село Драганово.

Проверката установи, че в участък около 200 м. до моста за с. Драганово има умряла риба –  екземпляри от уклей, морунаж, сом, кефал и др. с размери до 5 см. и с общо тегло около 20 кг. Извършени са измервания на водата в реката с преносим апарат от представител на Регионална лаборатория – Велико Търново. Резултатите от направените измервания показват липса на разтворен кислород (0,34 мг/л при норма 5 мг/л) и  висока температура на водата – 290С, което е най-вероятната причина за рибния замор.

Извършена е проверка на “Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица, РПСОВ – Горна Оряховица и водите на Лясковско дере, които са разположени на повече от 16 км. от посочения участък. От извършените измервания на водите се установи, че няма химическо замърсяване, което може да бъде причина за мъртвата риба.

Проверен е и каналът на “Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица, чрез който се заустват охлаждащи води от площадката на дружеството в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра до гр. Долна Оряховица. Не е установено изтичане на меласова шлемпа от канала.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания