1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 26 юни, експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха нови проверки след сигнала за мъртва риба в река Янтра при с. Драганово. Измерванията, извършени на място от Регионална лаборатория – Велико Търново показаха, че всички показатели, включително и разтворения кислород са в нормите за водите на реката. Резултатите потвърждават констатациите на РИОСВ – Велико Търново, че изчерпването на разтворения кислород поради високите температури и протичащите процеси на цъфтеж е довело до замора на риба на 24 юни 2013 г.

РИОСВ даде предписания на кмета на село Драганово да бъдат премахнати островите от тръстика и водорасли, строителните материали от стария мост и събраните клони около опорите на съществуващия мост, предизвикващи задържане на водата и нейния цъфтеж.

При проверката на  „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица се установи, че работата с меласа е прекратена на 21 юни 2013 г. Предоставената справка от дружеството  показва, че последно меласова шлемпа е извозвана на 22 юни (събота) на собствена земя, намираща се до помпената станция в землището на гр. Горна Оряховица, на 500 м. от реката. От нея няма никаква възможност за постъпване на отпадъчна шлемпа в р. Янтра. Превозът на шлемпата се извършва от „Димкор“ ЕООД, с която има сключен договор от 6 август 2012 г. с клаузи за извозване на определеното място при стриктен контрол.

При направения оглед на място се установи, че депонираната шлемпа на 22 юни 2013 г. е частично запръстена и  в момента продължава запръстяването.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания