1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха чистотата на коритата на реките и прилежащите им територии във всички 14 общини в региона. През февруари т.г. кметовете получиха предписание от инспекцията в срок до 30.04.2019 г. да организират почистване на речните легла с прилежащите им земи на териториите на общините и извозването на отпадъците до съоръжения за тяхното третиране.

През май са проверени 54 участъци от поречията на реките Плачковска, Тревненска, Станчовска, Елийска, Янтра, Росица, Белица, Стара река, Каменица, Видима, Елия, Студена река, Лесичарка, Златаришка, Голяма река, Лефеджа, Константинска, Мийковска, Еленска, Дряновска, Андъка, Синкавица, Лопушница, Боазка. Не са констатирани замърсявания с отпадъци в по-голямата част от проверените участъци. Установено е, че кметове са предприели мерки и са почистили 17 нерегламентирани замърсявания в заливаемата зона на следните реки: Белица в землището на Килифарево (5 почистени замърсявания), Белица в землището на Дебелец (3), Росица в землището на с. Ресен (2), Стара река в землището на с. Сливовица (1), реките Янтра и Синкавица в землището на гр. Габрово (6).

Проверени са дерета в селата Царевец, Козловец, Козаревец, Добри дял, Нейковско дере в с. Нейковци, Биюкдере в с. Асеново. За установено замърсяване с битови отпадъци в коритото на последното ще бъде съставен акт.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания