1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново се включиха в почистването на отпадъци на 10 май. Традиционно беше почистен района около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС и около бензиностанцията пред сградата. В инициативата взеха участие 14 служители, които събраха 18 чувала с около 300 кг. битови отпадъци, гуми и кабели.
На 10 и 11 май 2015 г. общините са освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Осигурен е свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които се включт в инициативата.
Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци във Великотърновска и Габровска области ще бъдат обобщени от РИОСВ – Велико Търново до 15,00 ч. на 11 май.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015