1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Представянето на дейността на инспекцията и по-конкретно управлението на отпадъците на регионално ниво пред експерти от Грузинското Министерство на околната среда и опазване на природните ресурси се осъществи в рамките на работно посещение по австрийско-българо-грузински проект „Подобряване на управлението на отпадъците“. Работната визита има за цел да представи опита на България по прилагане на европейското законодателство по управление на отпадъците.

По-рано през деня, грузинските експерти са посетили Регионалното депо за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци в гр. Севлиево.

В рамките на проекта, от австрийски и български експерти са разработени първият закон за управление на отпадъците, национална стратегия и краткосрочен план за управление на отпадъци. С това се поставя началото на планирането на инфраструктура за третиране на отпадъци в Грузия. В тази връзка в рамките на проекта са организирани представяния на добри практики за третиране на отпадъци в Австрия и България.

 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания