1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец септември, експертите на РИОСВ са извършили общо 79 проверки на 75 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. През периода са издадени 16 предписания.

Акцент в контролната дейност са проверките за изпълнение на условията в разрешителни за заустване и в комплексни разрешителни – 23 проверки. При проверките на шест обекта е извършен и контролен мониторинг от отпадъчните води. За останалите обекти не са установени нарушения.

Със заповед на директора на РИОСВ са наложени три санкции на обща стойност 402 лв., тъй като взетите водни проби не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителните за заустване.

През месеца са съставени два акта на фирми, като единият е за неизпълнение на предписание на РИОСВ за извършване на собствени периодични измервания на атмосферния въздух, а вторият акт е за не водене на отчетност на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. на фирма, тъй като не води отчетни книги за отпадъците.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания