1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През март експертите на РИОСВ са извършили  52 проверки на 51 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. През периода са издадени 17 предписания.

Съставени са шест акта за установени нарушения, три от които са за неизпълнение на задължение на възложителя на най-ранен етап на инвестиционното намерение да уведоми компетентните органи – в случая РИОСВ-Велико Търново. Останалите три нарушения са за извършване на дейност по третиране на отпадъци без разрешение по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадено предписание.

Директорът на РИОСВ – Велико Търново е издал една заповед за спиране на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали на площадка в гр. Златарица до привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания.

През месеца са проверени 12 сигнала, постъпили на „зеления телефон“ на инспекцията, за които са предприети необходимите мерки. Девет от сигналите са за неприятни миризми и замърсяване на въздуха, два – за намерени ранени защитени птици и един за образувано нерегламентирано сметище.

Подробна информация за извършените проверки е публикувана в ниво Контролна дейност на сайта на РИОСВ – Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания