1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 66 проверки на 63 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области за първите два месеца на 2014 година.

Основен акцент в контролната дейност бяха проверки на площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, съвместно със служители на МВР. Проверени са 32 площадки в общините Дряново, Свищов, Горна Оряховица, Габрово, Павликени и Севлиево. Установено е едно нарушение на площадка в гр. Габрово – предаване на елементи от железопътната инфраструктура от физически лица, за което на собственика на обекта ще бъде съставен акт. На няколко площадки са издадени предписания за поставяне на обозначителни табели за разделно съхранение на различните видове отпадъци.

В резултат на контролната дейност са съставени два акта за нарушаване на Закона за управление на отпадъците. Актът на „Купро-94” ООД, гр. Горна Оряховица е издаден за нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. Наложена е санкция от 1400 лв. Актът на „Стоянови Транс” ЕООД, гр. Долна Оряховица е за нерегламентирано изхвърляне на неопасни отпадъци от производството на спирт от меласа – шлемпа на „Захарни заводи” АД. Предстои издаване на наказателно постановление.

През периода са наложени две текущи месечни санкции – на „Топлофикация-Габрово” ЕАД, гр. Габрово в размер на 6 930,94 лв. за отделяне в атмосферния въздух на емисии над установените норми и на „Би Си Си Хандел” ООД, гр. Велико Търново – 218,81 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в разрешителното за ползване на воден обект.

Възобновена е текущата месечна санкция на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас – цех за ПДЧ в гр. Велико Търново в размер на 2 000 лв. на месец след постъпило писмо от дружеството за възобновяване на производствената дейност. Санкцията беше наложена за изпускане в атмосферата на вещества, които предизвикват неприятни миризми.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания