1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През октомври експерти на РИОСВ са извършили 84 проверки на 75 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Издадени са 16 предписания и са съставени 4 акта за установени нарушения. Издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 14400 лв.

Основен акцент в контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново през месеца са проверки за изпълнение на Закона за управление на отпадъците.

15 обекта са проверени за осъществяване на контрол по разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

За неизпълнение на предписания на РИОСВ са съставени актове на „ФИРИН” ООД, гр. Горна Оряховица, тъй като не е предоставил справки за пуснатите на пазара опаковки и размера на продуктовата такса и на дървообработващо предприятие в гр. Дряново, собственост на „ЕВРО ПАРТ 2012”  ЕООД, гр. Габрово за това, че не е предоставил информация относно топлинната мощност на всички горивни източници, разположени на територията на предприятието.

Съставен е акт на фирма „ГРЕМИЕРА”  ЕООД, гр. Велико Търново с предприятие в с. Куцина, община Полски Тръмбеш, тъй като е изхвърлила производствени отпадъци на неразрешено място – на селското сметище.

За неизпълнение на условие в комплексното разрешително на депата за неопасни отпадъци (сгуроотвал и сатурачни полета), собственост на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

Санкция в размер на 1 000 лв е наложена на “ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Габрово за превишаване на допустимите стойности на шум в най-близките жилищни зони. Дружеството вече предприе действия за преместване на основните източници на шум, оказващи въздействие върху жилищните територии.

Великотърновският административен съд потвърди санкцията наложена от РИОСВ през ноември 2012 г. на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица , в размер от 27 000 лв. на  месец за замърсяване на Голяма река. Санкцията е обжалвана от дружеството. Решението на съда от 29.10.2013 г. е окончателно, не подлежи на обжалване и потвърждава наказателното постановление на РИОСВ.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания