1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден“ на 20 април. Експертите ще почистят района около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС и около бензиностанцията пред сградата.

На  „зеления телефон“ на РИОСВ 062/ 62 03 58  на 20 април ще има дежурен експерт, от който гражданите ще могат да получат отговори на въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, които са определени за неговото събиране и оползотворяване.

В периода 20-22 април ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. За тези  дни общините са освободени от такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъците.

Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци във Великотърновска и Габровска области ще се събират и обобщават от РИОСВ – Велико Търново с помощта на служители на общините.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ ще предостави безвъзмездно 35 хиляди чувала и 35 хиляди чифта ръкавици на областните администрации в страната. Те от своя страна ще ги разпределят на общините на тяхна територия.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания