1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Заедно с експерти на Регионалната лаборатория и Областната администрация във Велико Търново ще бъде почиствана защитената местност „Преображенски манастир“ в землището на с. Самоводене, община Велико Търново.

Защитената територия „Преображенски манастир“ заема площ от 17,1 ха. Обявена е през 1974 г. с цел запазване на естественото находище на дървовидна леска в местността „Преображенски манастир”. Обхваща част от горите около едноименния манастир, на 5-6 км северно от Велико Търново. Намира се в живописния пролом на река Янтра, наречен „Дервента“.

Поради специфичния климат на пролома растителността е изключително богата. Под защита се намира естествено находище на дървовидна турска леска. Доминират различни видове липи, дъбове, габър, шестил, клен, бряст, мъждрян, орех и др. Голямо разнообразие се наблядава при  птиците – срещат се защитените видове черен щъркел, египетски лешояд, бухал, мишелови, соколи, бързолети и др. В пещерите и скалните цепнатини живеят различни видове прилепи.

Красивата местност и удобното разположение правят манастира място за чести посещения и отдих от туристи и жители на околността.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания