1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

До 20 януари всички лицa, които изкупуват и/или обработват билки трябва да представят отчети за дейността си през 2017 г. в РИОСВ – Велико Търново. Изискването е съгласно Закона за лечебните растения и се отнася за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

На територията на областите Велико Търново и Габрово са регистрирани 49 пункта. По-голяма част от тях са в общините Павликени, Габрово и Севлиево. При извършените проверки през изминалата година, експертите от инспекцията не са установили нарушения при събиране и съхранение на билките.

Билкозаготвителите задължително трябва да уведомят РИОСВ за организирането на пунктовете до започване на дейността в тях. Изисква се и водене на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки, която се регистрира в инспекцията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания