1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Директорът на РИОСВ – Велико Търново издаде предписания на кметовете на общините Велико Търново, Габрово и Горна Оряховица и на кметския наместник на с. Лесичарка, община Габрово за почистване на нерегламентирани сметища от битови и строителни отпадъци на тяхна територия.

Предписанията са издадени след проверки от експерти на РИОСВ, съвместно с представители на общините по подадени сигнали от граждани на „зеления телефон“, електронната поща и от сайта на регионалната инспекция.

В срок до 26 април кметът на община Горна Оряховица трябва да организира почистването на нерегламентирано сметище от битови отпадъци и оборска тор в местност над ул. „Братя Бендереви“ в  Горна Оряховица.

За община Габрово местата, които трябва да бъдат почистени са сметища източно от полигона на кв. „Ябълка“ и в землището на с. Чарково, пред табелата „ЗМ Соколски манастир“. Срокът, посочен от инспекцията е 15 май. Кметският наместник на с. Лесичарка трябва да организира почистването на сметищата в местностите „Глоговец“ към с. Костенковци и в началото на с. Лесичарка до 20 април. В същия срок трябва да се поставят табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци на почистените места.

При проверка за наличие на огромно сметище в непосредствена близост до жилищни сгради и старческия дом в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново се установи, че сигналът е основателен.Предписанието до кмета на общината е в срок до 10 май т.г нерегламентираното сметище да бъде почистено. За замърсени участъци до Стамболовия мост и на ул. „Гурко“ почистването трябва да се извърши до 25 април.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще извършат своевременни проверки за проследяване изпълнението на предписанията в посочените срокове.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания