1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ извършиха 91 проверки във Великотърновска и Габровска област през март. От тях 14 са комплексни проверки на обекти в общините Велико Търново, Габрово, Севлиево, Елена, Горна Оряховица и Дряново, 11 – по постъпили сигнали и жалби, 46 – по отпадъците. Установено е изпълнението на 6 предписания, издадени в предишни периоди. Направени са и извънредни проверки по писма на фирми и институции. Издадени са 43 предписания.

Съставени са 12 акта за установени нарушения, от които 9 на физически и юридически лица за непредставяне в РИОСВ-Велико Търново на обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности. Подаването на годишни отчети е регламентирано в Закона за лечебните растения, като крайният срок изтече на 20 януари. Законът предвижда глоби от 100 до 1000 лв. за физически лица и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лв. за юридически лица за непредставяне на отчети. През 2015 г. за същото нарушение бяха съставени 16 акта.

Останалите актове са на две дружества за неводене на отчетност за отпадъците и на едно физическо лица от Велико Търново за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. Няма наложени санкции за замърсяване на околната среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания