1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Двадесет и шест фирми и граждани са потърсили информация за околната среда от РИОСВ – Велико Търново от началото на годината до момента. От тях 19 са получили исканата информация, едно заявление е препратено до други институции за отговор по компетентност, а останалите заявители са уведомени за наличието на информацията на интернет страницата на РИОСВ.

Търсената информация е свързана с данни от мониторинга на околната среда, резултати от контролната дейност, справки за постъпили инвестиционни предложения, планове и програми в защитени зони по НАТУРА 2000, както и издадени решения на инспекцията.

От 2003 г. до момента, средногодишно по 18 граждани, фирми, институции и организации са потърсили информация за околната среда от РИОСВ и са използвали правата си по Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда. На 84 % от подадените заявления е предоставен достъп до информация. 16 %  от заявленията са препратени на други компетентни институции или заявителите са уведомени, че информацията е публикувана на интернет страницата на инспекцията. През тези години има само два отказа за предоставяне на информация.

 

През 2007 г. РИОСВ – Велико Търново получи почетна грамота за принос в областта на достъпа до информация в категория Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани по повод 28 септември – Международния ден на правото да знам.

Екоинспекцията активно работи за редовното и навременно предоставяне на информация, свързана с работата на институцията. Функционира „едно гише“ за административно обслужване, поддържа се актуално и достъпно информационно табло с важна информация за гражданите, своевременно се обновява интернет страницата с информация за широк кръг потребители.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания