1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Инициативата на РИОСВ – Велико Търново се проведе в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците  21-29 ноември. В нея се включиха повече от 45 ученици от СОУ „Емилиян Станев“ и Професионална гимназия по моден дизайн.

Историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в община Велико Търново, разпределянето на обществените отговорности по въпроса, бяха представени и дискутирани по време на срещите. Особено внимание се обърна на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Практическата част на уроците бе свързана с оценка на опаковките (пластмасова бутилка от безалкохолна газирана напитка, тонер касета, кутия от бисквити, транспортна куриерска опаковка), извършена с помощта на работен лист от образователния „Зелен пакет“. Учениците се запознаха с процеса на изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Габровския регион чрез филма „Имам късмет – не отивам за смет“.

Да използваме разумно, да пестим ресурсите, да намаляваме количеството на отпадъците, които генерираме – това са част от посланията, отправени към учениците. Инициативата продължава.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания