1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От началото на годината, служителите на инспекцията събраха разделно 150 кг. хартия, 10 кг. тонер касети и 10 кг. батерии. Събраните отпадъци са предадени на лицензирани фирми за екологосъобразното им третиране. Предадени са 10 бр. луминесцентни лампи по време на кампанията на община Велико Търново за събиране на опасни отпадъци през юни.

Експертите събират разделно пластмасови бутилки, които се изхвърлят в разположените до сградата съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

От месец май служителите събират капачки, с което ще подпомогнат успешното реализиране на националната кампания “Капачки в действие“.

Предстои предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – компютри, принтери, монитори, генерирани от дейността на администрацията през последните години.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания