1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

След сигнал за мъртва риба в яз. „Ал. Стамболийски“, получен на 9 септември е извършена спешна проверка. В нея се включиха експерти от РИОСВ – Велико Търново, БДДР –  Плевен и Регионална лаборатория към ИАОС.

При огледа на 500 м. крайбрежен участък на водния обект под с. Младен, общ. Севлиево не бяха установени умрели екземпляри риба и наличие на водорасли. Не се установи замътняване или оцветяване на водите на язовира.

По данни на подателя на сигнала и местен рибар от два-три дни се наблюдава мъртва бяла риба с размери от 5 до 12 см. и водорасли в яз. „Ал. Стамболийски“, в най тясната и дълбока част, от лявата страна, в югозападна посока след с. Младен.

От  Регионалната лаборатория са измерени показатели: температура на водата – 25,90С, активна реакция рН – 8,40, разтворен кислород – 5,67 mg/dm3и електропроводимост – 229 µS/sm. Изследваните показатели рН и разтворен кислород съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води, а измерената стойност за показателя електропроводимост на водата в язовира съответства на отлично състояние на водния обект.

В района няма организирани източници на заустване на битови и производствени отпадъчни води.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015