1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 7 февруари във Велико Търново ще се проведе регионален семинар на тема „Прилагане на Националната стратегия за управление на биоотпадъците в България“ в изпълнение на двугодишен проект „Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Семинарът  е организиран от Министерство на околната среда и водите с цел обучение по прилагане на изискванията на новото законодателство, свързано с управлението на биоотпадъците. Поканени са представители на всички общини, бизнеса и други заинтересовани страни на територията на РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе и РИОСВ – Плевен.

Семинарът е с начален час 09. 30 часа,  хотел „Болярски“, гр. Велико Търново.

В рамките на семинара ще се обсъдят въпроси, свързани с управление на биоразградимите отпадъци в страната, опазването на почвите и промените в климата, предизвикателствата пред страната за изпълнение на целите за разделно събиране на биоотпадъците, както и целите за ограничаване на депонираните биоразградими отпадъци и рециклиране на битовите отпадъци. Ще бъдат представени най-добрите практики в управлението на биоотпадъци в държавите-членки от Европейския съюз Италия и Австрия.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания