1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Националния институт за електротехника – Крайова, Румъния – партньори в стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. организират семинар на тема Качество на атмосферния въздух в трансграничния регион на река Дунав“ на 17 май 2013 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново. Работната програма може да бъде изтеглена от тук.

В семинара ще вземат участие представители на Изпълнителна агенция по околна среда – София и регионалните инспекции на Министерството на околната среда и водите, работещи в басейна на река Дунав. По време на семинара специалисти от Националния институт за електротехника – Крайова ще представят подготвения технически доклад за мониторинговите станции за измерване качеството на атмосферния въздух в трансграничния регион на река Дунав – местоположение и наблюдавани показатели. Специално внимание ще бъде обърнато на Интернет базирано приложение „Интерактивна карта с източниците на замърсяване на атмосферния въздух и станции за мониторинг качеството на атмосферния въздух в българо-румънския участък на река Дунав“.

Г-н Върбан Иванов от РИОСВ – Велико Търново ще представи пред участниците съвместна процедура за двустранно оповестяване в случай на замърсяване на околната среда, приета от министерствата на двете съседни страни.

За допълнителна информация:
Милка Асенова – експерт „Информация и публичност“
телефон: 0889 92 99 46

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания