1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По повод Деня на река Дунав експерти от РИОСВ и Регионална лаборатория от Велико Търново взеха водна проба от пункта за мониторинг на река Дунав при Свищов. Експресният анализ бе направен пред ученици от СОУ „Н. Катранов“. Данните от измерените на място физикохимични показатели – температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород и електропроводимост потвърждават добро състояние на водата.

На територията на РИОСВ – Велико Търново река Дунав се наблюдава в един пункт при гр. Свищов, който е включен в международната транснацонална мониторингова мрежа за река Дунав /TNMN/. Честотата на пробовземане от Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС е 12 пъти годишно. Данните за 2015 г. показват, че няма измерени високи стойности над стандарта за качество на околната среда на приоритетни вещества и специфични замърсители.

Тази година 14 държави, обединени в грижите си за рекатa, честват Денят на Дунав под мотото „Бъди активен!“. Организирани са фестивали по бреговете на реката, публични срещи, културни, образователни и спортни инициативи. Денят укрепва Дунавска солидарност, подчертавайки, че независимо от различните ни култури и историческо минало, общо е желанието и отговорността да защитаваме нашето споделено богатство.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания