1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Извършени са общо 28 проверки, свързани с управление на отпадъците в региона.

В резултат на контролната дейност и издадените предписания от РИОСВ е установено, че са почистени четири нерегламентирани сметища в с. Козаревец, общ. Лясковец, с. Лесичарка, общ. Габрово, с. Кесарево, общ. Стражица и гр. Велико Търново.

Проверки на 10 площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни материали, съвместно с районните полицейски управления в Павликени, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш не установиха нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Извършените планови проверки на площадки за третиране на отпадъци в общините Горна Оряховица, Лясковец и Габрово не установиха нарушения в работата.

Съставен е акт на жител на с. Кесарево, община Стражица, тъй като изхвърля отпадъци на неразрешени за това места.

През месец май 2013 г. експертите на РИОСВ са извършили общо 64 проверки на 60 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 30 са плановите проверки и 34 са извънредните проверки. Извънредните проверки са по сигнали и жалби от граждани, по искане на МОСВ и РУП на МВР и фирми. Издадени са 22 предписания. Съставени са два акта, издадени са три наказателни постановления.

 За повече информация – https://www.riosvt.org/control/otcheti/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания