1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец юни, експертите на РИОСВ са извършили общо 87 проверки на 85 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. През периода са издадени 29 предписания. Съставени са три акта и три наказателни постановления на обща стойност 5 500 лв.

Акцент в контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново през юни са проверките за извършване на дейности с отпадъци на територията на Великотърновска и Габровска области. Експертите са извършили 65 проверки за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

14 от проверките са по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. При проверките е установено, че всички фирми изпълняват задълженията си чрез членство в организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Извършени са 35 броя проверки на обекти, притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци и спазване на поставените в тях условия. Проверена е и общинска администрация Стражица за изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците.

През месеца са проверени два сигнала и три жалби, свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в гр. Габрово, и селата Ресен и Леденик в община Велико Търново. Издадени са предписания за тяхното почистване.

В резултат на контролната дейност са съставени два акта на фирми за това, че не водят отчетни книги за отпадъците съгласно законовите изисквания и един акт на дружество, което третира отпадъци без необходимия регистрационен документ.

Директорът на РИОСВ – Велико Търново е издал три наказателни постановления на обща стойност 5 500 лв. за нарушения на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни документи на едно физическо лице и две дружества.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания