1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от  Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез Националната информационна система „Отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда. В случай на необходимост от коригиране на информацията, коригираните годишни отчети се предоставят в срок до 31 март на текущата година, също чрез НИСО.

РИОСВ – Велико Търново отново публикува указанията за електронно подписване на годишните отчети за дейностите с отпадъци в два варианта – Подписване във формат p7s и вариант 2.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания