1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Днес се проведе демонстрация за вземане и анализ на водни проби от река Павликенска пред ученици от IX клас на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени. Това е първото от събитията, организирани от РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март – ден, който акцентира вниманието върху опазване на водата и нейното устойчиво управление.

Демонстрацията се проведе на моста на река Павликенска до Младежкия парк. Експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново запознаха учениците с дейностите, свързани с контрола и мониторинга на качеството на повърхностните и отпадъчни води, действията при вземане на проби от воден обект с анализа на място и последващия анализ в лабораторни условия. Учениците имаха възможност да попълнят протокол за вземане на проба от води с резултатите от измерените на място показатели pH, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост и температура на водата. Резултатите бяха сравнени с нормите в наредбата за характеризиране на повърхностите води. В беседата беше обърнато внимание на значението на водата за нашия живот, на източниците на замърсяване и нашия принос в нейното опазване.

На 19 март е планирана инициативата „Водата пее и танцува в ПСОВ – Габрово“ с ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово и съдействието на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Служителите на станцията ще представят залата за управление и съоръженията за пречистване на отпадъчни води. Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще отговарят на въпроси за състоянието на водите в региона. Музикална програма на ученици от същото училище ще допълни празника на водата.

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново организира множество прояви за отбелязване на световния ден с ученици от подготвителен и начален етап – презентации, наблюдения, четене и експерименти, изработване на табла, постери, оцветяване на мандали, слушане на песни за водата и др. На 21 март ще се проведе открит урок за Деня на водата с ученици от IIIб клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Интерактивното занимание ще съчетае презентация на експерт на РИОСВ и лапбук на тема: „Водата е живот“.

На 22 март експерти на РИОСВ ще проведат занятие, посветено на водата, с ученици от ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица.

Темата на Световния ден на водата през 2024 г. е „Вода за мир“. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Недостигът на вода е нарастващ проблем на всеки континент, като най-силно засегнати са по-бедните общности. За изграждане на устойчивост срещу изменението на климата и за справедливо и устойчиво обслужване на нарастващото население, е необходим интегриран и приобщаващ подход, съсредоточен върху правата на човека и основан на солидни и надеждни данни за управлението на този ограничен ресурс.

Още информация може да откриете в брошурата за водата тук.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015