1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ-Велико Търново и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  организират серия от лекции и презентации, както и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново в рамките на инициативата „Зелена класна стая“. Тя се изпълнява по програма „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите, чиято основна цел е включване на повече млади хора в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда и стимулиране на тяхното активно участие в екологични дейности, прилагане на добри практики и развиване на устойчиви партньорства.

Основната задача на организаторите от РИОСВ и БДЗП е провокиране на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.

В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ „Емилиян Станев“, ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново.

След открит урок с ученици от СУ „Емилиян Станев“ на тема „Птиците около нас“, последва практическа част с наблюдение на различни видове птици край река Янтра – зеленоглави патици, големи корморани, сиви чапли, сойки, свраки, големи синигери и много други пернати обитатели на района.

В ПМГ „Васил Друмев“ Свилен Чешмеджиев от БДЗП запозна учениците с  широко разпространените видове птици в нашата страна и с дейностите по опазване на застрашени видове. Той разказа интересни факти около завръщането на къдроглавия пеликан в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. По време на проведения излет за наблюдение на птици по река Янтра, учениците успяха да наблюдават големи корморани, сиви чапли, зеленоглави патици, земеродно рибарче, сойки, големи и дългоопашати синигери и др.

Презентацията „Птиците около нас“ беше представена пред учениците от СУ „Вела Благоева“, с акцент на видовете птици в района на града, с техните външни белези, поведение и начини за разпознаване. Интерес предизвикаха различните методики и методи за мониторинг и преброяване на птиците – щъркели, грабливи птици, врабчета. М. Асенова от РИОСВ разясни действията, които трябва да се предприемат при намиране на птица в безпомощно състояние.

В рамките на инициативата, на 16 ноември в информационния център на РИОСВ-Велико Търново, ще се проведе среща със студенти от катедра „География“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основната тема на презентацията за тях ще бъде „Завръщането на къдроглавия пеликан в България“.

Младежите с изявен интерес към опазването на птиците ще вземат участие в екскурзия с учебна цел до Поддържан резерват „Сребърна“ в края на месеца.

  

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015