1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам – 2022 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 15 000 лева (с ДДС ) за общини и кметства и до 7500 лева (с ДДС ) за учебни заведения.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ и ПУДООС.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

Крайни срокове за изпращане на проектите:

  • За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.
  • За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания