1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Ежегодно РИОСВ – Велико Търново се включва в отбелязването на Деня на околната среда – 5 юни с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на младите хора върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в деца  и ученици.
Тази година Световният ден преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”.

РИОСВ – Велико Търново ще проведе занятия с ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и ЧПГ „Американски колеж-Аркус“ от гр. Велико Търново и СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец. Предвидените теми са посветени на опазване на биологичното разнообразие в защитените територии и правилата за поведение в природата. Планираноо е посещение на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в гр. Велико Търново.

На 04.06.2024 г. РИОСВ ще бъде домакин на работна среща за обсъждане на проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление. В срещата са поканени областни и общински администрации от областите Велико Търново, Габрово и Сливен, представители на ВиК, специализирани териториални администрации, фирми в поречие Янтра и части от поречията на реките Осъм, Русенски Лом и Дунав.

Информация за кампанията през 2024 г. може да откриете тук. Посетете https://www.worldenvironmentday.global/за достъп до ресурси, последни актуализации, истории, новини и съвети.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015