1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Световният ден на влажните зони е глобална кампания, която се отбелязва под егидата на ООН от 2022 г. като международен ден, който дава възможност на всички нации и хора по света да се обединят за да насърчат осъзнаването, признателността и действията си за влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Тази година Световният ден на влажните зони акцентира на връзката, която хората са имали с влажните зони през цялото време на съществуването си. Темата за 2024 година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“. Нашата взаимозависимост е едновременно красива и крехка като кампанията за 2024 г. подчертава спешността, с която трябва да действаме, за да запазим и възстановим тези богати на биологично разнообразие екосистеми, които са в основата на човешкото благополучие.

Влажните зони и хората са неразривно свързани в човешката история:

Ползите, които влажните зони предоставят – вода, храна, препитание, климат, култура и биологично разнообразие, помагат за поддържането на живота и са от основно значение за благосъстоянието на човека.

Те са основно местообитание в цялата планета, което прави живота на Земята възможен като покриват приблизително едва 6% от земната повърхност. Влажните зони са екосистеми, където водата е основният фактор, контролиращ околната среда и живота на растенията и животните като са соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека, постоянни или временни, статични или течащи.

  • Сладководни: реки, езера, блата, торфища, мочурища, заливни равнини;
  • Солени: естуари, кални брегове, соленоводни блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, рифове с миди;
  • Изкуствени: рибарници, оризища, язовири, солници;

Влажните зони са жизненоважни за живота на човека:

Нашето съществуване зависи от водата,  при това сладката вода е оскъдна. Само 2,5% от водата на Земята е сладка като по-малко от 1% от сладката вода на Земята е достъпна за пряка употреба от човека. Влажните зони ни осигуряват почти цялата прясна вода. Богатата на тиня почва и растенията във влажните зони естествено филтрират и съхраняват водата. Влажните зони са известни като бъбреците на Земята.

Влажните зони са от основно значение за продоволствената сигурност. В продължение на хиляди години хората са създавали селища в близост до влажни зони за достъп до риба, други източници на храна и сладка вода за посевите и добитъка. Повече от половината свят разчита на продукти, отглеждани във влажни зони за основната си диета. Повече от 1 милиард души по света разчитат на риба от влажни зони като основен източник на протеин. Оризовите полета изхранват 3,5 милиарда годишно. Районите в крайна бедност по целия свят често разчитат на влажните зони за храна. 95% от улова на риболов във вътрешни водоеми е в развиващите се страни, където той често играе жизненоважна хранителна роля.

Площта на напояваното земеделие в света се е удвоила за 50 години. 70% от източването на вода от световните влажни зони е за селското стопанство. Напояването е особено важно в региони, където валежите са ограничени или нередовни.

Аквакултурите са най-бързо развиващият се сектор за производство на храни.

Здравите влажни зони подобряват здравето на човека:

Нашето здраве зависи от добре функциониращите екосистеми, включително влажните зони. Влажните зони предлагат услуги, които са основни фактори за добро здраве. Това са: Чиста вода; Хранителна сигурност и хранително разнообразие; Чист въздух; Лекарства; Климатична стабилност; Защита срещу екстремни климатични условия.

Здравите влажни зони са от съществено значение за нашето екологично здраве. По-доброто управление на световните влажни зони може да помогне за осигуряването на чиста питейна вода, драстично намаляване на лошото здраве и детската смъртност – 2,2 милиарда души на планетата са без чиста питейна вода, а 485 000 умират всяка година, според данни на СЗО.

Влажните зони допринасят за икономиките в целия свят:

Влажните зони осигуряват работни места и помагат в борбата с бедността. Всеки 1 на 8 души (повече от 1 милиард по света) изкарват прехраната си от влажните зони по начини, които също осигуряват храна, водни запаси, транспорт и свободно време.

Отглеждането  на ориз е основният източник на заетост във влажните зони като приблизително 80% от световния ориз се произвежда от малки ферми. Повече от 660 милиона души зависят от риболов и аквакултури за прехраната си.

Секторът на туризма поддържа 266 милиона работни места, което представлява 8,9% от общата заетост в света.

Приблизително половината от международните туристи търсят почивка във влажните зони, особено в крайбрежните зони.

Реките и вътрешните водни пътища са от съществено значение за транспортната индустрия.

Тези икономически възможности често облагодетелстват коренното население. Традиционният поминък във влажните зони включва събиране и обработка на лечебни растения, бои, плодове, тръстика и треви, особено в развиващите се страни.

Влажните зони предлагат източници на вода за паша на добитък, подпомагайки фермерите и пастирите да поддържат постоянно водоснабдяване за животните си.

Влажните зони осигуряват прясна вода за промишлеността, която използва 19% от изтеглената вода.

В същото време влажните зони са най-застрашените екосистеми на Земята:

  • Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
  • Повече от 80% от всички влажни зони са изчезнали от 1700 г.
  • Тенденцията се ускорява. От 1970 г. най-малко 35% от влажните зони са загубени.

Благополучието на хората, поминъкът и здравето на планетата са застрашени. Тройната планетарна криза на климатичните промени, загубата на природа и замърсяването вредят на човешкото здраве.

Предприемането на положителни действия за влажните зони днес ще помогне за защитата на човешкото благополучие утре:

Влажните зони поддържат благосъстоянието на хората като естествени пазители срещу замърсяването, като неразделни компоненти на устойчивото градско планиране. Трябва да действаме сега и заедно за опазването на тези толкова важни екосистеми. Можем да се присъединим към глобалните усилия за обгрижване и подкрепа на световните влажни зони като разберем значението и приноса на влажните зони, осигурим тяхното устойчиво ползване и ги управлявате разумно, и не на последно място да привличаме инвестиции за тяхното опазване и възстановяване.

Всяка влажна зона е важна. Всяко усилие е от значение.

Информация за влажните зони от световно значение в България (Рамсарските места) можете да намерите тук

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015