1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Регионални срещи по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ ще се проведат на 06 и 07 март в Габрово и Велико Търново.

Тема на срещите е „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на плановете за управление на Натура 2000“. За участие са поканени представители на общински администрации, държавни институции, браншови организации, неправителствения сектор. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво, мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД), както и връзката между мерките на НРПД и плановете за управление.

Организаторите отправят покана за включване в регионалните събития, чрез заявяване на участие на тел.: 02 944 51 09 или на имейл: registrations@dicon-bg.com

Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания