1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 04.06.2022 г., експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха на място сигнал за умряла риба в река Белица в град Дебелец. Извършен е оглед на участъка от моста до стадиона до теления мост при бента на река Белица, в разстояние на около километър. В обходения участък на множество места реката е със застойни зони, като цяло водата е маловодна и с макрофитни обраствания. При теления мост се наблюдават единични екземпляри дребна умряла риба в застойната зона.

В обходения периметър от един километър е разположен животновъден обект за отглеждане на едър преживен добитък. По брега на речното легло, под сградите на животновъдния обект, не се наблюдават видими отложения от фекална маса и водата в реката е бистра, без миризми и наслагвания.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда на място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата:

  • моста на река Белица в град Дебелец преди животновъдния обект – рН – 7,91, разтворен кислород – 7,69 мгО2/л, наситеност с кислород 94,2 %, температура – 25,3оС и електропроводимост – 431 µS/см;
  • телен мост на река Белица в град Дебелец след животновъдния обект – рН – 7,76, разтворен кислород – 4,47 мгО2/л, наситеност с кислород 61,5 %, температура – 25,5оС и електропроводимост – 453 µS/см.

Получените резултати са в рамките на обичайните стойности за повърхностни води и не показват химическо замърсяване на реката в наблюдавания участък.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания